Limousine chuyển đến và đi từ máy bay. Hãy để chúng tôi sẽ phục vụ  bạn trong Phòng chờ VIP của Sân bay trong thời gian lưu trú của bạn.